Hiroshi Sugito@™ŒΛ—m
hs01_thumb hs02_thumb

"two@connecting@man"
Etching,Drypoint

"red@trident"
Mezzotint

"winter park"
Monotype

fifteen twenty

"fifteen"
Etching,Drypoint

"twenty"
Etching,Drypoint